آرشیو برچسب های: تعمیر موبایل آب خورده

تعمیر موبایل آب خورده، اولین اقدامات بعد از افتادن گوشی در آب چیست؟

افتادن گوشی در آب و یا ریختن مایعات بر روی موبایل اتفاقی است که ممکن

1 Comments